ISTUNTAOPETUS

Hyvän ja biomekaanisesti oikein toimivan istunnan merkitys on äärimmäisen tärkeää niin ratsastajan kuin hevosenkin selän toimivuudelle ja terveydelle. Toimiva istunta parantaa myös molempien suorituskykyä sekä helpottaa tehtävien suorittamista niin kisakentillä kuin kotona tapahtuvassa harjoittelussakin.

Hevosen jumppaamisessa ratsain istunta on ihan ensiarvoisen tärkeää, sillä vain sen avustuksella saadaan rento kontakti ja kommunikointiyhteys alla olevaan eläimeen.

Menetelmät joita opetuksessani käytän ovat peräisin lähinnä Centered Riding että Coaching with Connection koulutuksista.